Om kampen för bildningen

Lina Läsepiga - Anna Lorentz

Året är 1836 och Lina Josopsdotter har precis kommit hem från Växjö, där hon genomgått en preparandakurs för att kunna undervisa traktens barn i läsning, räkning och skrivning. Prästen kämpar för att kunna starta en folkskola så att barnen i bygden ska kunna lära sig läsekonsten, men bönderna är högst ovilliga. Det är missväxt och bönderna tycker inte att det är någon bra ide att införa skolgång under nödåren. Så det blir prästen själv som får stå för kostnaden av skolundervisningen, men det är ytterst få barn som kommer.

 

Samtidigt som man kämpar för att övertyga bönderna om vikten av undervisning, växer sig Linas känslor för hjälpeprästen Frans Gabriel Alm allt starkare. Men han är en lärd man – kan han verkligen vilja gifta sig med en enkel bonddotter som Lina?

 

Det här är en riktigt bra berättelse om kampen för skolgång och om nödåren under 1830-talet. Boken är skriven ur flera personers perspektiv, det skiftar hela tiden. Man får lära känna flera av bygdens personligheter, både drängar, pigor, bönder, bondmoror och deras barn. Det berättas om julfirande och midsommarfirande, om slädpartier och om ungdomens lekestugekvällar.

 

Boken har ett väldigt spännande slut, som gör mig mycket ivrig att läsa fortsättningen, som heter Lina ensam mor.

Kommentera här: